“Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomną o tobie ”

Iz 49,15

“Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością,
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość Boga, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”

1 J 4, 8-10

“Jak się zlituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją”

Ps 103,13

Bóg kocha Ciebie dziś- takiego jakim jesteś!

Bóg pierwszy Ciebie umiłował. On jest dobrym Ojcem, który kocha Cię osobiście i bezwarunkowo. Jesteś wyjątkowy/a w Jego oczach. Pragnie dla Ciebie jak najlepiej. Nie kocha Cię dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że jesteś. Nie musisz zasługiwać na Jego miłość, po prostu pozwól Mu się kochać teraz! Jego miłość jest za darmo. Świat każe Ci płacić za błędy - On nie. Kocha Cię takiego, jakim teraz jesteś. On mówi do Ciebie:

"Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą." Iz 54,10.

Jesteś Jego umiłowanym dzieckiem, On na Ciebie czeka

 

Zobacz pantomimę ewangelizacyjną pokazującą miłość Boga


KOLEJNY KROK> JESTEŚ GRZESZNIKIEM, KTÓREMU PRZEBACZONO