Jesteś grzesznikiem, któremu przebaczono.

Wszyscy zgrzeszyli. Bóg mówi dziś do Ciebie - nie brzydzę się Twoim grzechem. Mojej miłości nie warunkuję Twoimi błędami. Nie wiadomo jak daleko byś odszedł, Ja czekam i tęsknię za Tobą. Nigdy o tobie nie zapomniałem i nigdy nie zapomnę. Jesteś dla Mnie bardzo ważny. Gdyby nawet wszyscy się od ciebie odwrócili, Ja tego nie uczynię.

KOLEJNY KROK> ZBAWIENIE W JEZUSIE

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 6,23