“Złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.”

J 10,10

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potepił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony.”

J 3, 16-17

“A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek wystepków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.”

Ef 2,4-5

Zbawienie w Jezusie!

Twojego grzechu już nie ma - dlaczego? Bo Jezus oddał życie na krzyżu, abyś ty był wolny i zbawiony. Jezus już Cię zbawił - przyjmij dar nowego życia, chcesz tego? Chcesz, aby twoje życie nabrało nowego sensu? Chcesz zaczerpnąć pełną piersią oddechu życia? Oddaj swoje życie w jedyne ręce, które mogą nadać mu właściwy sens.

MOŻESZ JEŚLI CHCESZ POWIEDZIEĆ MU TO W TYCH SŁOWACH:

Panie Jezu,
Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem.
Przyjmuję pełnię Twojej miłości,
uznaję przed Tobą moją grzeszność.
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu.
Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela oddając Ci całe moje życie,
i otwieram moje serce dla Ciebie.
Amen.

KOLEJNY KROK> WIARA I NAWRÓCENIE