Uwierz i nawróć się.

Otwórz swoje serce dla Mnie. Uwierz, że Ja jestem tym, który umarł, zmartwychwstał i żyje, abyś ty mógł żyć pełnią życia. Przyjmij Mnie jako jedynego Zbawiciela. Odrzuć od siebie wszelkich fałszywych zbawicieli. Nie pokładaj ufności w tym, co proponuje Ci świat. To jest tylko ułuda (bogactwo, sława, pogoń za zaszczytami, kariera itp.), to wszystko jest obecne w życiu człowieka, ale nie ma być najważniejsze. Jeśli Mnie postawisz na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Otwórz swoje serce dla Mnie i ogłoś Mnie swoim jedynym Panem i Zbawicielem.
Jezus Chrystus.

W Piśmie św. w Liście do Rzymian, w rozdziale 10, werset 9-10 napisane jest: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił zmartwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Na co czekasz? Odmów poniższą modlitwę, oddaj swoje życie w ręce Stwórcy.

Panie Jezu,
Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem.
Przyjmuję pełnię Twojej miłości,
uznaję przed Tobą moją grzeszność.
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu.
Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela oddając Ci całe moje życie,
i otwieram moje serce dla Ciebie.
Amen.

KOLEJNY KROK> DUCH ŚWIĘTY

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3,20

Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: «Jestem samowystarczalny»
Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca.
Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?»
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.
Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?»
Albowiem Pan jest cierpliwy.
Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu.
Nie mów: «Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów».
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.
Syr 5, 1-8