“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. ”

Gal 5,23

“Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.”

Dz 1,5

“A Duch i Oblubienica mówią:«Przyjdź» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”

Ap 22,17

Przyjmij dar Ducha Świętego

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ez 36,26.
Duch Święty jest darem dla tych, którzy chcą nowego życia - ty Go chcesz! Więc weź! Pozwól Mu dokonywać kolejnych zmian, pozwól czynić się nowym, pięknym, mądrym, dobrym, sprawiedliwym, radosnym. To Duch Święty działa w tobie, jeśli czynisz coś dobrego, jeśli mówisz coś dobrego, starasz się być sprawiedliwy. To On to czyni w tobie. Daj Mu się prowadzić. Pozwól się kochać i zmieniać. Proś i przyjmij dar Ducha Świętego. On jest żywą osobą, przez którą nauczysz się żyć nowym życiem. On zmieni twoje serce.

KOLEJNY KROK> WSPÓLNOTA